ZADANIE 2. Aktywizacja społeczna: poradnictwo specjalistyczne – harmonogram

W maju i czerwcu 2021 r. uruchomiono poradnictwo psychologiczne
dla uczestników II edycji projektu. Specjaliści prawnik i terapeuta uzależnień rozpoczynają od czerwca pracę z uczestnikami II edycji projektu.

Specjaliści: prawnik, terapeuta uzależnień zakończyli poradnictwo specjalistyczne dla uczestników I edycji projektu we wrześniu 2020 r.

Psycholog na życzenie uczestników I edycji projektu, w związku
z narastającymi problemami i kryzysami związanym z pandemią będzie kontynuował wsparcie psychologiczne
do końca kwietnia 2020 r.

Od dnia 15.06.2020 specjaliści przyjmują beneficjentów projektu w lokalu
w Pabianicach przy ul.
Warszawskiej 43/2B. Zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu wizyty, zachowaniem dystansu społecznego (2 metry), w maseczkach.

Z powodu zaleceń dot. zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 12.03.2020 r. zawiesza się wszystkie spotkania ze specjalistami w formie kontaktu osobistego – obowiązuje do odwołania. Wszelkie dyżury
są świadczone w formie teleporad. Telefony do specjalistów zostały udostępnione uczestnikom projektu, terminy konsultacji są uzgadniane bezpośrednio ze specjalistą, za pośrednictwem Klubu Integracji Społecznej lub pracownika socjalnego.

Dyżury pełnią następujący specjaliści:

Psycholog
Prawnik
Terapeuta uzależnień