ZADANIE 4. Aktywizacja społeczna: wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny – harmonogram

W dniach 06.10-11.10.2022 odbył się wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny do Górek Wielkich koło Ustronia dla 24 uczestników III edycji projektu „Droga do przemiany”. Podstawowym celem wyjazdu była aktywizacja społeczna beneficjentów, opracowano i zrealizowano program warsztatów ze specjalistami łącznie 15h (na każdą grupę/uczestnika):

1. Zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym (łącznie 15h) po 5 h na każdą z 3 grup

Cel:Grupowe zajęcia z pracownikiem socjalnym miały na celu wsparcie osób doświadczających trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

– jak załatwić sprawy formalne w Wydziale Spraw Lokalowych UM

– jakie zasiłki i komu przysługują z MCPS

– w czym pomaga pracownik socjalny – zakres wsparcia jakiego może udzielić

2. Zajęcia grupowe ze Starszym Specjalistą – w zakresie ekonomii społecznej i prawa pracy (łącznie 15h) po 5 h na każdą z 3 grup

Cel:Grupowe zajęcia ze specjalistą miały na celu wprowadzenie uczestników projektu w tematykę obejmującą swym zakresem zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej oraz prawa pracy.

-Uregulowania kodeksu pracy w zakresie umowy o pracę (wybrane zagadnienia)

– Stosunek pracy

– Rodzaje umów

– Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin

– Rozwiązanie stosunku pracy

3. Zajęcia grupowe z asystentem rodziny (łącznie 15h) po 5 h na każdą z 3 grup:

Cel:Grupowe zajęcia z asystentem rodziny miały na celu wsparcie osób doświadczających trudności w relacjach w życiu osobistym (przemoc, nieporadność wychowawcza) Zajęcia również kładły nacisk na budowanie realizacji interpersonalnych w grupie.

Zajęcia te dały możliwość przyjrzenia się swoim sposobom nawiązywania kontaktów międzyludzkich i budowania relacji poznania osobistych wzorców interpersonalnych i tego co jest w nich satysfakcjonujące, a co nie. Przyjrzenie się własnym potrzebom i sposobom ich egzekwowania (podstawy asertywności), weryfikacji dysfunkcyjnych przekonań, na bazie których budują się wzorce w rodzinie, przemocy oraz stresu.

Uczestnicy projektu skorzystali z uroku górskiej miejscowości, pięknej pogody
oraz atrakcji zapewnionych przez organizatorów m.in. przejażdżki wozem konnym oraz jazdy wierzchem (dla chętnych), wycieczek (zwiedzanie Cieszyna, Istebnej, Koniakowa, wjazd kolejką na Czantorię, skocznię im. Adama Małysza w Wiśle), zwiedzanie Muzeum Zofii Kossak, warsztaty w Chlebowej Chacie, spacer na Górę Bucze. W dwa dni zapewniono usługę przewodnika.

W dniach 28.08-02.09.2021 odbył się wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny do miejscowości Małe Ciche k. Murzasichle dla 23 uczestników projektu „Droga do przemiany” z II-ej edycji. Podstawowym celem wyjazdu była aktywizacja społeczna beneficjentów projektu. W trakcie wyjazdu odbyły się zajęcia warsztatowe ze specjalistami łącznie 15 h poruszające zagadnienia: prawnych aspektów zatrudniania, kształtowania prawidłowych postaw prospołecznych i eliminacji zaburzeń w zachowaniu (z naciskiem na problematykę uzależnień) oraz budowania motywacji do zmiany i określania celów zawodowych.

Uczestnicy projektu pomimo deszczowej pogody mogli skorzystać z atrakcji m.in.: wjazdu na Polanę Szymoszkową, prelekcji o tematyce tatrzańskiej – Izba Regionalna, wizyty w Parku Iluzji w Zakopanem, zwiedzania Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, Skoczni Narciarskiej, oraz wędrówek na Rusinową Polane, Wiktorówki oraz Tarasówkę.

Wszystko odbyło się z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych
(płyny dezynfekujące, używanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego).

W dniach 07.08-12.08.2020 odbył się wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny do Górek Wielkich koło Ustronia dla 25 uczestników projektu „Droga do przemiany”. Podstawowym celem wyjazdu była aktywizacja społeczna beneficjentów, opracowano i zrealizowano program warsztatów ze specjalistami łącznie 15h:

– spotkanie w prawnikiem (prawne aspekty zatrudniania)

– spotkanie z psychologiem ( trening modyfikacji zachowań, eliminacja zaburzeń w zachowaniu i kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych)

-spotkanie z doradcą zawodowym (budowanie motywacji do zmiany, określanie celów zawodowych).

Uczestnicy projektu skorzystali z uroku górskiej miejscowości, pięknej pogody
oraz atrakcji zapewnionych przez organizatorów m.in. przejażdżki wozem konnym, wycieczek (wjazd kolejką na Czantorię i Górę Żar, rejs po Jeziorze Żywieckim,
Ruiny Zamku w Olsztynie k. Częstochowy), zwiedzanie Muzeum Zofii Kossak, Chlebowej Chaty, Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, spacer na Górę Bucze.

Wszystko odbyło się z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych
(płyny dezynfekujące, używanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego).

Realizacja zadania planowana była na 05.2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie przesunięta na wczesną jesień (IX, X), jeśli pozwolą na to przepisy sanitarno-epidemiologiczne.