ZADANIE 4. Aktywizacja społeczna: wyjazd warsztatowy motywacyjno-edukacyjny

(realizacja III edycje: 05.2020; 05.2021; 05.2022) łącznie dla 90 UP
(III edycje po 30os.)

Zorganizowany zostanie sześciodniowy wyjazd motywacyjno-edukacyjny,
z pobytem w atrakcyjnym turystycznie miejscu w Polsce max. 450 km od Pabianic dla wszystkich uczestników projektu.
Wyjazd, oprócz atrakcji turystycznych, przewiduje warsztaty ze specjalistami (prawnik, psycholog, doradca zawodowy) według przygotowanego przez nich programu zajęć.