ZADANIE 5. Aktywizacja społeczna: prawo jazdy kategorii B

realizacja III edycje: 01.01-30.09.2020; 01.01-30.09.2021; 01.01-30.09.2022) łącznie dla 15 UP (III edycje po 5os.)

W ramach kursu prawa jazdy kat. B. uczestnik otrzyma pokrycie kosztów kursu, badań lekarskich, egzaminu oraz jeśli będzie to konieczne – jednej poprawki.
Zapewnione zostaną materiały szkoleniowe (książka, płyta) oraz przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.