ZADANIE 6. Aktywizacja społeczna: kurs komputerowy ECDL BASE – harmonogram

III edycja

Termin szkolenia: 21.11-16.12.2022 r.,
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Traugutta 2
Liczba uczestników szkolenia: 11.
Ilość godzin 120 h – maksymalnie 6 h dziennie
Realizator szkolenia: RESTAN ŁUKASZ STAŃCZYK ŁÓDŹ RIS: 2.10/00119/2016
Zapewniona przerwa kawowa i obiad w czasie szkolenia.
Kurs ECDL BASE kończy się egzaminem.

Do przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL Base, wybrano firmę ReStan, Łukasz Stańczyk, z siedzibą w Łodzi (90-272) przy ul. Wschodniej 47 lok. 3. Umowa z wybranym oferentem została podpisana 15.11.2022 r. Liczba uczestników szkolenia ECDL Base
dla 11 osób.

II edycja

Przewidywany termin szkolenia: 20.04-20.05.2022 r.,
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Traugutta 2
Liczba uczestników szkolenia: 12 +/- 3 osoby.
Ilość godzin 120 h – maksymalnie 6 h dziennie
Realizator szkolenia: RESTAN ŁUKASZ STAŃCZYK ŁÓDŹ RIS: 2.10/00119/2016
Zapewniona przerwa kawowa i obiad w czasie szkolenia.
Kurs ECDL BASE kończy się egzaminem.

Rozpoczęcie szkolenia ECDL BASE dla II edycji planowane na 20.04.2022 r.
Do przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL Base, wybrano firmę ReStan, Łukasz Stańczyk, z siedzibą w Łodzi (90-272) przy ul. Wschodniej 47 lok. 3. Umowa z wybranym oferentem została podpisana 29.03.2022 r. Liczba uczestników szkolenia ECDL Base dla 12 +/- 3 osób.

Szkolenie w II edycji planowane na XI- XII 2021 r.

I edycja

Przewidywany termin szkolenia: 29.09-26.10.2020 r.,
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Traugutta 2
Liczba uczestników szkolenia: 15 osób
Ilość godzin 120 h – maksymalnie 6 h dziennie
Realizator szkolenia: RESTAN ŁUKASZ STAŃCZYK ŁÓDŹ RIS: 2.10/00119/2016
Zapewniona przerwa kawowa i obiad w czasie szkolenia.
Kurs ECDL BASE kończy się egzaminem.

Realizacja zadania planowana była od VI.2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie przesunięta na wczesną jesień (IX, X), jeśli pozwolą na to przepisy sanitarno-epidemiologiczne.