ZADANIE 6. Aktywizacja społeczna: kurs komputerowy ECDL BASE

(realizacja III edycje: 01.06-30.09.2020; 01.06-30.09.2021; 01.06-30.09.2022) dla 45 UP (III edycje po 15os.)

Kurs komputerowy ECDL BASE, zostanie przeprowadzony przez firmę zewnętrzną
i zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat ECDL BASE. Zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe

Zakres zajęć w formie warsztatów przy komputerze obejmuje:
1. Podstawy pracy z komputerem (B1)
2. Podstawy pracy w sieci (B2)
3. Przetwarzanie tekstów (B3)
4. Arkusze kalkulacyjne (B4)