ZADANIE 7. Aktywizacja zawodowa: szkolenia zawodowe – harmonogram

Kurs: „Księgowość”

Termin szkolenia: 25.06.2021 r.- 01.07.2021 r.
Miejsce szkolenia: Biuro Rachunkowe „Konsultant” Pabianice ul. Okulickiego 4
Liczba uczestników szkolenia: 1 osoba
Ilość godzin 40 h
Realizator szkolenia: CKB Pabianice ul. Nawrockiego 21
RIS: 2.10/00008/2007


Kurs: „Opiekun osoby zależnej”

Termin szkolenia: 28.06.2021 r.- 02.07.2021 r.
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Nawrockiego 21
Liczba uczestników szkolenia: 4 osoby
Ilość godzin 40 h
Realizator szkolenia: CKB Pabianice ul. Nawrockiego 21
RIS: 2.10/00008/2007

Kurs: „Bukieciarstwo”

Termin szkolenia: 28.06.2021 r.- 02.07.2021 r.
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Nawrockiego 21
Liczba uczestników szkolenia: 3 osoby
Ilość godzin 40 h
Realizator szkolenia: CKB Pabianice ul. Nawrockiego 21
RIS: 2.10/00008/2007

Kurs: „ Palacz CO” w formie online wraz z egzaminem

Termin szkolenia 29.07-02.08.2021 w godz. 9.00-15.00
Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Traugutta 2
Liczba uczestników szkolenia: 2 osoby
Ilość godzin 16 h dydaktycznych
Realizator szkolenia: CENTRUM SZKOLEŃ ENERGETYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wojska Polskiego 49D, 97-400 Bełchatów, łódzkie
RIS: 2.10/00164/2019

Realizacja zadania uwarunkowana sytuacją epidemiologiczną.

Planowany termin realizacji (I edycja) czerwiec 2021 r. W maju zostanie przeprowadzone postępowanie (zapytanie ofertowe) wyłaniające firmy szkoleniowe w zakresie:

  • opiekunka osoby zależnej – 4 osoby
  • bukieciarstwo (florystyka) – 3 osoby
  • palacz CO – 2 osoby
  • księgowość – 1 osoba

Po ustaleniu firm szkoleniowych – uczestnikom zostanie przekazany harmonogram szkoleń i ich lokalizacja (na terenie Pabianic).

Realizacja zadania dla I edycji planowana była na czerwiec 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie przesunięta na marzec 2021 r. jeśli pozwolą na to przepisy sanitarno-epidemiologiczne.