ZADANIE 8. Aktywizacja zawodowa: staże zawodowe – harmonogram

III edycja

Od lutego 2023 roku rozpoczęto realizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla 6 uczestników projektu: „Droga do Przemiany” (III edycja) zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji.

Ilość osób
na stażu zawodowym
Miejsce odbywania
stażu, data rozpoczęcia stażu
Stanowisko
1 osoba I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Pabianicach ul. Moniuszki 132 staż rozpoczęty od dnia 01.02.2023 r. – pomoc kuchni

1 osoba Klub Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31
staż rozpoczęty od dnia 01.02.2023 r.
– pracownik gospodarczy
1 osoba Sklep z odzieżą używaną, ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice
staż rozpoczęty od dnia: 01.02.2023 r.
– sprzedawca
1 osoba Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Cicha 24
staż rozpoczęty od dnia: 01.02.2023 r.
– pracownik utrzymania czystości
1 osoba Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7
staż rozpoczęty od dnia: 01.02.2023 r.
– opiekunka osób starszych/zależnych
1 osoba Centrum Seniora przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Konopnickiej 39
staż rozpoczęty od dnia: 01.02.2023 r.
– pracownik utrzymania czystości

II edycja

Od 1 września 2022 roku rozpoczęto realizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla 6 uczestników projektu: „Droga do Przemiany” (II edycja) zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Z powodu sytuacji zdrowotnej kilku osób po ukończonych szkoleniach zawodowych i niemożności odbywania stażu, przy rozpatrywaniu osób na staż wzięto pod uwagę również osoby po ukończonym kursie komputerowym ECDL Base.

Ilość osób
na stażu zawodowym
Miejsce odbywania
stażu, data rozpoczęcia stażu
Stanowisko
1 osoba I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Pabianicach ul. Moniuszki 132 staż rozpoczęty od dnia 01.09.2022 r. – konserwator terenów zielonych

2 osoby Klub Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31 staż rozpoczęty od dnia 01.09.2022 r. – konserwator terenów zielonych – pracownik utrzymania czystości
1 osoba Restauracja SALEM Jakub Ruszkiewicz, Pabianice, ul. Bugaj 53 B staż rozpoczęty od dnia: 01.09.2022 r. – pomoc kuchni
1 osoba Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Cicha 24 staż rozpoczęty od dnia: 01.09.2022 r. – pracownik utrzymania czystości
1 osoba Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7 staż rozpoczęty od dnia: 01.09.2022 r. – pomoc administracyjna

I edycja:

Na przełomie sierpnia i września 2021 roku rozpoczęto realizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla 6 uczestników projektu: „Droga do Przemiany” (I edycja) zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Z powodu sytuacji zdrowotnej kilku osób po ukończonych szkoleniach zawodowych i niemożności odbywania stażu, przy rozpatrywaniu osób na staż wzięto pod uwagę również osoby po ukończonym kursie komputerowym ECDL Base.

Ilość osób
na stażu zawodowym
Miejsce odbywania
stażu, data rozpoczęcia stażu
Stanowisko
2 osoby Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pabianicach ul. Cicha 43
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021

– terapeuta zajęciowy
– opiekun
1 osoba Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia Pabianice ul. Konopnickiej 39
miejsce odbywania stażu ul. Traugutta 2
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021
– pracownik biurowy
1 osoba Dom Seniora Złota Ostoja
Pabianice ul. Lutomierska 50
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021
– pracownik sprzątający
w domu opieki
1 osoba Szkoła Podstawowa Nr 16
Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13
staż rozpoczęty od dnia 01.09.2021
– pracownik gospodarczy
1 osoba Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Pabianice 95-200 ul. Gdańska 7
staż rozpoczęty od dnia 01.09.2021
– pomoc biurowa