ZADANIE 8. Aktywizacja zawodowa: staże zawodowe – harmonogram

Ilość osób
na stażu zawodowym
Miejsce odbywania
stażu, data rozpoczęcia stażu
Stanowisko
2 osoby Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pabianicach ul. Cicha 43
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021

– terapeuta zajęciowy
– opiekun
1 osoba Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia Pabianice ul. Konopnickiej 39
miejsce odbywania stażu ul. Traugutta 2
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021
– pracownik biurowy
1 osoba Dom Seniora Złota Ostoja
Pabianice ul. Lutomierska 50
staż rozpoczęty od dnia 23.08.2021
– pracownik sprzątający
w domu opieki
1 osoba Szkoła Podstawowa Nr 16
Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13
staż rozpoczęty od dnia 01.09.2021
– pracownik gospodarczy
1 osoba Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Pabianice 95-200 ul. Gdańska 7
staż rozpoczęty od dnia 01.09.2021
– pomoc biurowa

Na przełomie sierpnia i września 2021 roku rozpoczęto realizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla 6 uczestników projektu: „Droga do Przemiany” (I edycja) zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Z powodu sytuacji zdrowotnej kilku osób po ukończonych szkoleniach zawodowych i niemożności odbywania stażu, przy rozpatrywaniu osób na staż wzięto pod uwagę również osoby po ukończonym kursie komputerowym ECDL Base.

Realizacja zadania uwarunkowana sytuacją epidemiologiczną.

Planowany termin realizacji (I edycja) lipiec – wrzesień 2021 r. – nie wskazano jeszcze podmiotów, w których realizowane będą staże.

Realizacja zadania dla I edycji planowana była od lipca 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie przesunięta na kwiecień – czerwiec 2021 r.,
jeśli pozwolą na to przepisy sanitarno-epidemiologiczne.