ZADANIE 9. Aktywizacja zawodowa : PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE (wkład własny) – harmonogram

III edycja

W dniu 11.08.2022 r. podpisano POROZUMIENIE Nr CAZ-I-612-7/MS/2022

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH w ramach projektu: „Droga do przemiany” (dotyczące uczestników III edycji).
Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 18.08.2022r. do 20.12.2022 r.,

– przewidywana liczba osób w PSU 20 ,
– planowana liczba godzin wykonywania PSU ogółem 3800h

II edycja

W dniu 01.06.2021 r. podpisano POROZUMIENIE NR CAZ-I-612-6/2021

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH w ramach projektu: „Droga do przemiany” (dotyczące uczestników II edycji).
Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 07.06.2021r. do 30.11.2021r.,

– przewidywana liczba osób w PSU 20 ,
– planowana liczba godzin wykonywania PSU ogółem 4800h

PSU w ramach II edycji planowana realizacja od VI do XII 2021 r.
Prace będą odbywać się w wyznaczonych podmiotach. Miejsce oraz godziny świadczenia PSU wyznaczone przez podmioty (10 godzin w tygodniu, maksymalnie 40 h w miesiącu)

W dniu 25.05.2020 Porozumienie 2/2020 zostało aneksowane i przedłużono okres realizacji PSU od 09.01.2020r. do 31.07.2020r.

W dniu 08.01.2020 r. podpisano POROZUMIENIE 2/2020 W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH w ramach projektu: „Droga do przemiany”.
Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 09.01.2020r. do 31.05.2020r.,

– przewidywana liczba osób w PSU 20 ,
– planowana liczba godzin wykonywania PSU ogółem 4000h

W dniu 15.11.2019 r. podpisano POROZUMIENIE 7/2019 W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH w ramach projektu:
„Droga do przemiany”.
Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 25.11.2019r. do 17.12.2019r.,

– przewidywana liczba osób w PSU 20 ,
– planowana liczba godzin wykonywania PSU ogółem 800h