ZADANIE 9. Aktywizacja zawodowa: PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

(realizacja III edycje: 01.12.2019-31.05.2020; 01.12.2020-31.05.2021; 01.12.2021-05.2022) średnio dla 60 UP (20 os. w edycji) KIS

Program PSU kierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. PSU będzie organizowane we współpracy z PUP Pabianice. Prace wykonywane są w wielu podmiotach (ngo, wydziały i ośrodki wsparcia MCPS, szkoły, przedszkola, jednostki miejskie).