ZADANIE 3. Aktywizacja społeczna: warsztaty kompetencji życiowych – harmonogram

Terminy realizacji:

 • 07.06.2022 (wtorek) – godz. 16.00 – 19.00, temat: trening promujący zdrowie (podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) – sala ul. Traugutta 2 (4h dydaktyczne)
 • trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych

1. Pierwsze spotkanie 09.06.2022 (czwartek) w godzinach 16:00-19:00
(4h dydaktyczne) – sala ul. Traugutta 2

2. Drugie spotkanie 14.06.2022 (czwartek) w godzinach 16:00-19:00
(4h dydaktyczne) – sala ul. Traugutta 2

 • 01.06.2022 (środa) – godz. 9.00 – 12.00, temat: trening promujący zdrowie – profilaktyka schorzeń – sala ul. Traugutta 2 (4h dydaktyczne)
 • 31.05.2022 (wtorek) – godz. 9.00 – 12.00, temat: trening ekonomiczny – sala ul. Traugutta 2 (4h dydaktyczne)
 • 30.05.2022 (poniedziałek) – godz. 9.00 – 12.00, temat: trening promujący zdrowie – dietetyka – sala ul. Traugutta 2 (4h dydaktyczne)

Warsztaty kompetencji życiowych dla II edycji projektu planowane są na przełom maja i czerwca 2022 r.

Kolejne 3 spotkania (I edycja) w ramach warsztatów kompetencji życiowych, w tym trening promujący zdrowie (dietetyka, profilaktyka schorzeń) oraz trening ekonomiczny.

Planowany termin realizacji czerwiec 2021 r.

 • 14.06.2021 (poniedziałek) – godz. 16.30 – 19.30 – temat: trening promujący zdrowie – dietetyka – sala ul. Traugutta 2
 • 15.06.2021 (wtorek) – godz. 16.30 – 19.30 – temat: trening promujący zdrowie – profilaktyka schorzeń – sala ul. Traugutta 2
 • 16.06.2021 (środa) – godz. 16.30 – 19.30 – temat: trening ekonomiczny – sala ul. Traugutta 2

Kolejne 3 spotkania w ramach warsztatów kompetencji życiowych,
w tym trening promujący zdrowie (dietetyka, profilaktyka schorzeń)
oraz trening ekonomiczny są zaplanowane w najbliższym możliwym czasie, tematyka i charakter szkoleń zostały ustalone z trenerami.
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej planuje zrealizować je w najbliższych możliwych terminach nie kolidujących ze szkoleniami zawodowymi
i kompetencyjnymi, uwzględniając sytuację epidemiologiczną,
która znacznie utrudnia realizację szkoleń grupowych w planowanym czasie.

Planowany termin realizacji w I edycji marzec 2021 r.

Trening promujący zdrowie (podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)

1. Pierwsze spotkanie 10.09.2020 w godzinach 16:00-20:00 (4h dydaktyczne)

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniony zimny bufet, szkolenie poprowadzi ratownik medyczny.

Przewidziany trening promujący zdrowie (dietetyka, profilaktyka schorzeń) oraz pozostałe warsztaty kompetencji życiowych odbędą się w najbliższym możliwym terminie po ustaniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa i możliwością zorganizowania zajęć grupowych lub w innej dogodnej formie (planowany termin: wrzesień 2020).

Trening promujący zdrowie (dietetyka, profilaktyka schorzeń)

 • Pierwsze spotkanie 17.03.2019 w godzinach 16:00-20:00 (4h dydaktyczne)
 • Drugie spotkanie 19.03.2019 w godzinach 16:00-20:00 (4h dydaktyczne)
  (Zajęcia przełożone ze względu na epidemię.)

Trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych

 • Pierwsze spotkanie 12.12.2019 w godzinach 16:00-20:00 (4h dydaktyczne)
 • Drugie spotkanie 13.12.2019 w godzinach 16:00-20:00 (4h dydaktyczne)

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniony zimny bufet.