ZADANIE 8. Aktywizacja zawodowa: staże zawodowe

(realizacja III edycje: 01.07-30.09.2020; 01.07-30.09.2021; 01.07-30.09.2020) łącznie dla 18 os. UP (III edycje po 6os.) KIS

6 UP w edycji po zakończonym kursie zawodowym, podejmie trzymiesięczny staż zawodowy, podczas którego przysługiwać będzie im stypendium stażowe.
Stanowiska w ramach stażu będą spójne z tematyką szkoleń zawodowych.