ZADANIE 7. Aktywizacja zawodowa: szkolenia zawodowe

(realizacja III edycje: 06.2020, 06.2021, 06.2022) łącznie dla 30 UP
(III edycje po 10os.)
KIS

Dla 10 UP w edycji przewidziane zostały kursy zawodowe:

  • opiekuna osoby zależnej dla 5 UP w edycji
  • szkolenia indywidualne dobrane w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji i potrzeby rynku dla pozostałych 5 UP w edycji

Uczestnikom szkolenia, przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.

Każda z osób objętych wsparciem będzie miała możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.