ZADANIE 3. Aktywizacja społeczna: warsztaty kompetencji życiowych


(realizacja III edycje: 01.11.2019-30.04.2020; 01.11.2020-30.04.2021;
01.11.2021-30.04.2022) łącznie dla 90 UP (III edycje po 30os.)

W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje społeczne (trening kompetencji życiowych)
Jest to 6 spotkań planowanych raz w miesiącu po 4 godziny dydaktyczne.

Proponowana tematyka zajęć:

  • trening ekonomiczny: celem zajęć jest zwiększenie wiedzy UP na temat umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym
    (1 spotkanie 4h dydaktyczne)
  • trening promujący zdrowie: celem zajęć jest zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, dietetyki, podstaw utrzymania higieny osobistej ,profilaktyka schorzeń. oraz postawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
    (3 spotkania po 4h dydaktyczne)
  • trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych: celem zajęć jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat: uzależnień behawioralnych
    (2 spotkania po 4h dydaktyczne)